• પૃષ્ઠ_હેડ_બીજી

મોલ્ડફ્લો વિશ્લેષણ

મોલ્ડફ્લો

ગ્રાહકોને યોગ્ય સામગ્રી પસંદ કરવામાં મદદ કરવી, સુંદર અને સ્થિર રંગ અને રંગ યોજના પૂરી પાડવી, પ્લાસ્ટિકના ભાગોની રચના ડિઝાઇનને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવી, યોગ્ય મોલ્ડ ડિઝાઇનની ભલામણ કરવી, ટ્રાયલ પ્રોડક્શન અને મોટા પાયે ઉત્પાદનની સમગ્ર પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા અને ઉત્પાદનની તમામ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ. પ્રક્રિયા

ઉત્પાદન ડિઝાઇન

સામગ્રીની પસંદગી

મોલ્ડ ડિઝાઇન

ઈન્જેક્શન પ્રક્રિયા

ગુણવત્તા સુધારણા

moldflowImg1

ચિહ્નની જાડાઈ પાતળી છે અને તેને સંપૂર્ણપણે ઇન્જેક્ટ કરવું સરળ નથી.

એવું સૂચવવામાં આવે છે કે પાંસળીની ઊંચાઈ ઓછી કરવી જોઈએ, અથવા 5 મીમી પહોળી કરવી જોઈએ અને 0.3 મીમી જાડી કરવી જોઈએ.

moldflowImg2

એક પોઈન્ટ સાઇડ ગેટના કૂલિંગ રનરનું દબાણ છેડે સારું નથી, સ્તંભનું સંકોચન એડજસ્ટ કરવું સરળ નથી, બે પોઈન્ટ સિક્વન્સ વાલ્વ હીટ ફ્લો પાથનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

moldflowImg3

પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન: પ્રોડક્ટની સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇનની આગાહી કરવા, સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇનને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા અને વધુ પડતી સામગ્રીની કામગીરીની જરૂરિયાતને ઘટાડવા માટે.

moldflowImg4

મોલ્ડ ડિઝાઇન: મોલ્ડને પછીથી બદલવાની શક્યતા ઘટાડવા માટે શરૂઆતમાં મોલ્ડની મુખ્ય રચના માટે ડિઝાઇનિંગ પ્લાનની ભલામણ કરો.